Lähde mukaan

Ilmaston lämpenemisestä ja hiilidioksidin lisääntymisestä ilmakehässä puhutaan paljon, lähes kyllästymiseen asti. Yhdessä voimme tehdä asialle paljon. Lähde mukaan sitomaan hiiltä, niin voimme jättää lapsillemme paremman paikan elää. Meidän vahvaa metsäalan ammattitaitoa ja -tietoa hyväksikäyttämällä pääsemme askel askeleelta lähemmäs sinunkin tavoitettasi paremmasta maailmasta. Pelastetaan yhdessä ilmastoa puuntaimi kerrallaan. 

Suomen metsien puumäärä on saatu kasvatettua viimeisen sadan vuoden aikana 1,7 kertaiseksi (Luke). Kasvuun ja hiilinielun lisäykseen on päästy määrätietoisella ja tutkimuksiin perustuvalla metsänhoidolla. Me haluamme kasvattaa puumäärää edelleen metsittämällä puuttomia alueita, kuten viljelyksestä poistuneita peltoja tai lannoittamalla kasvatusmetsiä.

Osta hiilikompensaatiota

Yritysasiakkaat voivat haluetessaan tilata kompensaatiotuotteita myös laskulla. Ota yhteyttä sähköpostilla info@hiilikompensaatio.fi

Toimintaperiaatteemme

Me tuomme yhteen hiilijalanjälkeä tekevät ja suomalaiset hiiltä sitovat tahot.

Korostamme toiminnassamme sitä, että metsäalan kokeneina ammattilaisina tiedämme, kuinka hiilinielua lisäävät toimenpiteet tulee tehdä, jotta saadaan mahdollisimman suurella varmuudella onnistuneita toteutuksia. Teetämme tarvittavat työt metsäalan ammattilaisilla parhaan laadun takaamiseksi. Jätämme osan hiilinielukohteiden lasketusta hiiilensidontakyvystä myymättä varmistaaksemme, että asiakas saa vähintään ostamansa määrän hiilikompensaatiota.

Ideamme on hakea kohteita, joilla on potentiaalia sitoa hiiltä pitkäaikaisesti, ja toteuttaa vaadittavat toimenpiteet yhteistyössä maanomistajien ja paikallisten toimijoiden kanssa. Hiilikompensaatiomaksut käytetään kohteissa hiilen sidontaa lisääviin toimenpiteisiin. Kaikki toimenpiteet ja kohteet ovat yksilöitävissä kartalle ja maastoon.

Kauppa suljettu lisäselvitysten ajaksi

Ilmastopäästöjen hyvityspalvelun sääntelyn puutteiden vuoksi on ilmennyt epäselvyyttä siinä, milloin palvelun katsotaan edellyttävän rahankeryslupaa ja milloin sitä ei tarvita. Tähän aiheeseen liittyen Yle uutisoi (31.12. 2019). Hiilikompensaatio Oy:ssa haluamme varmistaa, että viranomaiset ovat kanssamme samaa mieltä toiminnastamme, ennen kun jatkamme kompensaatiopalvelumme myyntitoimintaa.

Avaamme kaupan uudelleen mahdollisimman pian. Pahoittelemme katkosta toiminnassa!

Hyvää alkavaa vuotta 2020

Puoli hehtaaria eteläsuomalaista metsää

Puoli hehtaaria eteläsuomalaista metsää sitoo hiilidioksidia noin 6000 kg vuodessa. Tämä määrä vastaa noin 30 000 km autoilun aiheuttamaa hiilidioksidipäästöä olettaen, että auton CO2-päästö on noin 200 g/km ja että metsän kasvu on noin 6 m3/ha/vuosi.

Istutettavaan metsään kasvaa 30 vuoden kuluessa noin 180 m3 puuta. Istuttamalla avoin alue, esim hylätty pelto, puuta kasvavaksi metsäksi, saadaan 30 vuodessa sidottua hiiltä noin 180 000 kg.

Kompensaatiomaksuilla toteutamme metsitettävän alueen uudistamistöitä; maanuokkaus, taimet, istutus, heinäntorjunta ja taimikon varhaishoito, jolla turvataan taimikolle hyvä alku.

Suomi edelläkävijänä

Yhdessä voimme toteuttaa suomalaisen hiilikompensaation.

Me Hiilikompensaatiolla olemme metsäalan asiantuntijoita ja meillä on keinot saada suomalainen metsä sitomaan hiiltä pitkäaikaisesti nykyistä enemmän.

Sijoittamalla hiilikompensaatiomaksut kotimaisiin kohteisiin tuetaan samalla kotimaista pienyrittäjyyttä. Pellonmetsitystyöt tilataan paikallisilta metsänhoitoyhdistyksiltä. Niillä on pitkäaikainen kokemus metsänistutustöistä ja nuoren taimikon varhaisajan hoidosta. Työt rahoitetaan hiilikompensaatiomaksuilla.

Lähde mukaan turvaamaan tulevaisuutta.

Tuhkalannoitus on tehokas

Puustoisten soiden tuhkalannoituksella saadaan kustannustehokkaasti lisättyä hiilen sidontaa pitkäksi ajaksi, jopa 40-50 vuodeksi. Lisäksi kunnostusojituksen tarve vähenee haihdunnan lisääntyessä, jolloin ravinnehuuhtoutumat vähenevät ja turpeesta vapautuvan metaanin määrä vähenee vedenpinnan tason pysyessä vakioisemapana.

Tuhkan hyötykäyttö lannoitteena on kierrätystä. Puutuhkan käyttö ei tutkimusten mukaan aiheuta luonnolle haitallisia vaikutuksia. (Lähde: MMT Risto Lauhanen)

Hiilen sitoutuminen metsiin

Luonnonvarakeskus on laskenut, että suomalainen puusto ja puutuotteet sitovat hiiltä vuosittain 26,1 miljoonaa tonnia.

Linkistä aukeaa kaaviokuva: Hiilen sitoutuminen ja varastoituminen metsämaahan, puustoon ja puutuotteisiin (Lähde: Luke).

Avaa kaaviokuva

Laske oma hiilijalanjälkesi

Sitran tuottamalla hiilijalanjäljen laskurilla voit laskea oman hiilijalanjälkesi ja kompensoida sen mukaisen hiilidioksidin kauttamme suomalaiseen metsään. Sivulla on myös vinkkejä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Laskuriin

Helsingin yliopiston Hiilifiksu järjestöjen hiilijalanjälkilaskuri. Laskuriin

Suomen Ympäristökeskuksen Y-hiilari laskuri yritysten hiilijalanjäljen laskentaan. Laskuriin

Yhteistyössä

Asiakkaiden kommentteja

Hiilikompensaatio on vähän kinkkinen juttu, koska se ei vähennä sitä alkuperäistä kulutusta esim. autolla ajamista, vaan sitoo siitä aiheutuvan hiilidioksidin. Sitä on myös käytetty aika epäilyttävällä tavalla metsitysprojekteissa eri puolella maailmaa, joissa vuosien päästä taimet ovat olleet kitukasvuisia. Tämä nyt on ihan asiallinen yritys, joka selvästi tietää ja tuntee hiilikompensaation ja tekee sen oikein.”

Hiilikompensaatio Oy

Pohjalantie 172
38210 Sastamala
info(ät)hiilikompensaatio.fi
040 5132 616
050 505 1969

y-tunnus 3092163-6

Hiilikompensaatio suomalaiseen metsään